Willem Penneman (1953-1958)

Willem Penneman
Willem Penneman werd geboren te Sint-Niklaas op 30.01.1905.

Hij behaalde het diploma van onderwijzer in 1924 aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Hij was eerst werkzaam in de gemeentelijke jongensscholen van Sint-Niklaas en Nieuwkerken-Waas.

In de oefenschool was hij werkzaam vanaf 1 februari 1926 tot 1958.

Hij gaf les in het 1e, 3e en 6e leerjaar.

Hij werd directeur vanaf 1 december 1953 en ging met pensioen op 1 september 1958.

Hij overleed op 9 september 1978.