Eindfeest Lagere Oefenschool schooljaar 1980-81

1981eindfeestLOS2
De muzische opvoeding is één van de werkdomeinen waaraan de VLO-school bijzonder aandacht besteden. Tot wat dit kan leiden zagen we tijdens het eindfeest van het schooljaar en het begin van de grote vakantie. Onder het thema 'Wolken weg, zon erbij' werd een muzisch massaspel voorgesteld. 1981eindfeestLOS1Alle klassen brachten hun nummers in verschillende epressievormen en tot één geheel samengebracht door de animators Romain Bombeke als clown Pino en Bernard Foubert als troubadour. Ze slaagden er volledig in door hun acteertalent en rijke vondsten de verschillende nummertjesom te toveren tot een totaalspektakel en de kinderen gedurende meer dan twee uren actief geboeid te laten genieten. Een prestatie op zichzelf.

De slotscene werd verzorgd door de eersteklassertjes met een eenvoudig fris en kleurrijk nummertje met bloemen. Al die mooie zelfgemaakte anjers werden dan één grote bloementuil voor E.H. Erik Van Hulle, de onderwijzer die dit jaar met pensioen ging. Een eenvoudig gebaar als uiting van dank en waardering voor het pastorale en opvoedingswerk van deze priester-onderwijzer. Dhr. Bert Van Goethem, directeur van de lagere afdeling, E.H. Raf Windey, hoofdinspecteur en mevrouw Annie Audenaert namens het oudercomité sloten zich met dankwoorden hierbij aan.

Echt afscheid wordt er echter niet genomen, want E.H. Van Hulle blijft verder aan de school verbonden als schoolpastoor. 

Iedereen kon de vakantie vrolijk in. Vele kinderen brengen vanaf 13 juli de vakantiedagen door op Hoge Kouter, waar de Normaalschool al voor de 17e keer 'Vakantiezorg' organiseert.