Uitspraken van Paul De Meulenaer

- (bij de cuti-test): “Ze moeten hier niet zoeken naar varkensbloed, ge ziet het zo.”

- “Is dat een pyjama die je daar aan hebt? Heb je zo’n broek ook?”

- “Ziehier een glas tot op de bodem gevuld met…”

- “Als ge ijs in water doet, gaat het water smelten.”

- “Men moet de zaak bij de geest houden, hé jongens!”

- “Het zakretariaat is open.”

- “Ik wil hiermee zeggen datgene wat ik nu al zeven keer gezegd heb.”

- “U ziet hier die gele lijn die nog in ’t wit staat.”

- “Beste vriendjes daar, mondje houden, hé.”

- “Maar gij zijt zot, allee toch bijna.”

- “Ik schrijf natuurlijk wat ik niet wil schrijven.”

- “Ge zult zeggen dat weet mijn kat ook, maar misschien weet ze het ook niet.”

- “Ziet ge een verschijning, R.?”

- “Verstaat ge me niet goed? Laat dan uw krullen afsnijden!”