21 en 28 maart 1954

Ter gelegenheid van de contactnamiddagen voor de ouders

Onder één dak - Kinderen

toneelstuk in 3 bedrijven

Auteur: Jan Fabricius (voor herentoneel verwerkt door Jozef Carpentier onder de titel 'Kinderen' in 1947)

Organisatie: toneelafdeling van de Oudleerlingenbond

Regie: G. Van Roo

1954oudleerlingentoneel

Roverdeling:

- Vader: Cyriel Verheyen (O1946)

- Jacob, onderwijzer: Petrus Nobels (O1953)

- Wolter, keuterboer: Marcel Van Mele (O1948)

- Zoon Frans: Amedee De Smet (O1952)

- Jan, smid, zijn schoonzoon: Hugo Van den Broeck (O1953)

- Jelle, stiefzoon van Wolter: Jozef Van Roo (O1950)

- Notaris: Georges Van Lysebetten (O1951)

Toneelmeester: E.H. Eduard De Witte

Opgever: François Reunis (O1950)

Requisieten: Alfons De Bock (O1951) 

Tussen eerste en tweede bedrijf:

Zangintermezzo

door het koor van de Normaalschool onder leiding van E.H. Ignace De Sutter

1 Het was een Maghet suyver en net

oud Marialied voor tweestemmig mannenkoor van Fl. Van Duyse

2 Lof der Muziek

eenstemmig kunstlied van F. Schubert 'Lof der Muziek'

3 Jan de Mulderen

oud volkslied voor gemengd koor bewerkt door Ignace De Sutter zelf

Tussen het tweede en derde bedrijf een uur PAUZE

 

Reactie

Tussen het tweede en derde bedrijf leek de pauze van een uur nog te kort om aan de gezellige koffietafel, waarvoor naast de grote refter nog een deel van de wintertuin moest dienst doen, contact te nemen met àlle ouders en àlle leerlingen.