Diplomajaar 1984 regenten

E.H. Johan Poppe

Johan Poppe werd geboren te Zele op 25 maart 1963. Hij deed zijn middelbare studies in het Pius X college te Zele (1975-1981). Daarna volgde het regentaat in de Bisschoppelijke Normaalschool en werd hij als regent Nederlands-Engels gediplomeerd in 1984. Hij werd master hogere kerkelijke studies (1981-1988) en werd te Gent priester gewijd op 2 juli 1988. Sinds 1 september 1988 is hij leraar en schoolpastor in het Oscar Romerocollege te Dendermonde.