Diplomajaar regenten 1962

E.H. Marcel De Meyer

pastoordemeyer2
Marcel De Meyer werd geboren te Oostakker op 3 januari 1942. Hij behaalde het diploma van regent Nederlands - Geschiedenis aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1962. Hij was voorbestemd om ingenieur te worden, maar een late roeping leidde hem naar het priesterambt. In 1966 ging hij naar het seminarie in Gent en op 4 juli 1970 was zijn priesterwijding.

Hij werd onderpastoor in Zwijnaarde en daarna pastoor van de parochie Sint-Jan-Baptist in de Brugse Poort te Gent. Hij leerde er veel Turkse en Marokkaanse Gentenaars kennen. In 1992 werd hij pastoor van de parochie Sint-Antonius van Padua aan de Forelstraat in Gent en in 1997 tevens van de Sint-Machariusparochie in Gent. 

In 1992 kwamen er veel vluchtelingen aan in Gent. Ze kwamen naar de misvieringen, maar die vonden ze maar saai. Op korte tijd had pastoor De Meyer er een Afrikaans koor. Een paar jaar later kwam er een Fillippijns koor bij en zelfs nog een tweede Afrikaans koor. Dat zorgde voor opmerkelijke vieringen met gospel, conga's en veel beweging en gezang. Het waren multiculturele vieringen waarop warme maaltijden volgden in een zijbeuk van de kerk, waarop ook daklozen mochten aanschuiven.

De Sint-Antonius van Paduakerk is nu gekend als de regenboogkerk onder meer omwille van het onthaal van diverse groepen vluchtelingen en ook omdat pastoor De Meyer op zijn kazuivel de regenboogkleuren droeg, een verwijzing naar de diverse afkomsten van zijn kerkgangers.

In 2006 haalde pastoor De Meyer het nationale nieuws toen hij zijn kerk openzette voor vluchtelingen. Zes maanden lang werd zijn kerk bezet door mensen zonder papieren. De kerk lag toen vol. In de loop der jaren hebben er meer dan 3 900 gezinnen op de vlucht er onderdak gekregen.

In 2006 kreeg E.H. De Meyer (samen met twee anderen, Chris Bens en Carla Sonders) de 'Prijs van de Democratie' in Gent voor hun dagelijkse inzet voor de vluchtelingen en de mensen zonder papieren, een prijs in het leven geroepen door 'vzw Trefpunt en Democratie 2000'. De prijs werd uitgereikt op 21 juli 2006 op het Groot Podium bij Sint-Jacobs.

Op 1 juli 2018 kreeg E.H. De Meyer op 76-jarige leeftijd eervol ontslag, nam hij afscheid van zijn parochie en ging op rust in Moeskroen, bij zijn pleeggezin, een ex-voetballer waar hij destijds voogd van was.

pastoordemeyer1