Diplomajaar 1952 regenten

E.H. Frans Engelmund Cornelissen

Frans Cornelissen werd geboren te Turnhout op 9 januari 1926. Hij behaalde het diploma van regent Letterkunde aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1952. Op 15 mei 1943 trad hij in bij de Minderbroedersorde. Hij werd priester gewijd op 29 januari 1950. In 1950 begon hij aan zijn studies voor regent. Hij werd minderbroeder Commissaris van het Heilig Land. (Al meer dan zeven eeuwen bedienen de franciscanen op gezag van de paus de christelijke heiligdommen in het  Heilig Land. Hun taak bestaat uit het bidden bij de heiligdommen, de pastorale zorg voor de katholieken in het Heilig Land en het dienstbetoon aan pelgrims. Binnen de organisatie van de Orde der Minderbroeders hebben de aan het Heilig Land verbonden franciscanen de status van custodie.)

E.H. Frans Cornelissen overleed te Sint-Truiden op 15 juli 2006.