Op nieuwe banen...

Stond in Kasteelgalm, 37e jaargang, nr 4 winter 1980

 

De scholen van onze regio bereiden zich vanaf schooljaar 1980-81 voor om, in meerdere scholengemeenschappen, over te stappen van SO type 2 naar SO type 1.

Over enkele jaren zullen de twaalfjarige kinderen dus, eventueel na een VLO-school, terecht komen in het ASO, het BSO, het KSO of het TSO. Sommigen zullen een BVJ volgen, waarna ze, hetzij verder zullen studeren in het BSO (eventueel onderbroken door een SV-jaar), hetzij de anderen gaan opzoeken in de Kkw (plus een SV-jaar), of ook nog de Do, dan wel de Lkw, gevolgd door een SV-jaar.

Dat alles verloopt over zes jaar, namelijk twee jaar observatiegraad, twee jaar oriëntatiegraad, en twee jaar determinatiegraad.

Ze krijgen vanzelfsprekend een gemeenschappelijke vorming, maar ook fundamentele of complementaire opties, vakken uit meerdere beroepenvelden, mens- en natuurwetenschappen, aanvullende techniek, industriële techniek of experimenteel-wetenschappelijk werk.

U hebt tot hier meegelezen, beste lezer?

U hebt het maar half begrepen?

Geen nood! Het gaat, simpeler gezegd, over de overstap van traditioneel naar vernieuwd secundair onderwijs. De hoger geciteerde termen zijn een greep uit het VSO-jargon waarmee de directies en personeelsleden van de scholen worden geconfronteerd als ze trachten zich, in gemeenschappelijke vergaderingen, voor te bereiden op de grote overstap.

U stelt zich hierbij vragen? Wij ook!

U ziet het niet zo dadelijk zitten? Wij ook niet!

Maar dat zal evenwel niet beletten dat wij, met de soepelheid eigen aan onderwijsmensen, het roer zullen omgooien. Wellicht zal uw oude, vertrouwde Normaalschool aan uw kinderen en kindskinderen niet alle zesennegentig mogelijke leerpakketten kunnen aanbieden, maar... we zullen ons best doen!

Want met het vernieuwingsvaandel hoog in de top van de 'tronc commun' van de observatiegraad zeilen wij, langs kleurige regenbogen van keuze-pakketten, en met onaangetaste pedagogische vlijt, de toekomst tegemoet!

 

 

{gotop}