4-11-1956: inhuldiging zwembad door koning Boudewijn

Voor de inhuldiging van het nieuwe zwembad kwam koning Boudewijn naar Sint-Niklaas en bracht hij ook een bezoek aan de stad. De Normaalschool was bij dit evenement ook betrokken.

Een verslag in Kasteelgalm

Blijde intrede van koning Boudewijn

Het bezoek van Z.M. de koning aan Sint-Niklaas op 4 november 1956 bracht nog de normalisten van de drie hoogste klassen op 'exercitie'. De Grote Markt was het 'exercitieplein': samen met de leerlingen van het Vrij Middelbaar Onderwijs en van het Rijksonderwijs moesten koninklijke symbolen worden uitgebeeld: de letter A van Albert (door de normaalschool) naast B (Boudewijn) en L (Leopold III) met de koningskroon.

Vermeldenswaardig is de aanbieding van een kunstig-uitgewerkt en kostbaar huldeadres aan de koning vanwege de Oudercomités van al de Vrije Scholen van de stad, vóór het huis van de heer burgemeester. De koning stapte uit zijn wagen om dit stuk in ontvangst te nemen.

Leerlingen van oefenschool en normaalschool vormden tijdens vóór- en namiddag de haag om de vorst langsheen zijn tocht doorheen de stad te verwelkomen.1956markt

De normalisten waren de eersten om op dinsdag 6 november de ultra-moderne zwemkom door de koning ingehuldigd, in gebruik te nemen. Voortaan gaan ze tweemaal per week, en nog wel in de vroege morgen vóór het ontbijt, zich oefenen in de zwemsport of gebruiken ze een stortbad. Ook de leerlingen van de oefenschool maken van de nieuwe sport- en gezondheidsinrichting gebruik. Een prijzenswaardige vooruitgang die iedereen onvoorwaardelijk zal toejuichen.