Glasramen in de Normaalschool

Moeder Maria met kind

glasraam1a
Dit glasraam 'Moeder Maria met kind' staat naast de eetzaal, in de gang op het gelijkvloers die uitgeeft op de speelplaats. glasraam2Het is er geplaatst in 1934 ten tijde van directeur E.H. Emiel Steeman. De ontwerpen voor het glasraam en het glas in de ijzeren deuren werden gemaakt door de bekende kunstschilder, tekenaar, graveur en glazenier Eugeen Yoors. Hij werd geboren op 07.11.1879 te Antwerpen en overleed op 01.04.1975 te Berchem. Hij groeide op in Spanje. In 1899 kwam hij terug naar Antwerpen en studeerde daar aan de academie en aan het Hoger Kunstinstituut. Daarna studeerde hij nog meerdere jaren aan de 'Ecole nationale supérieure des beaux-arts' in Parijs. Na zijn trouw in 1918 met de kunstenares Magda Peeters (1892-1989) concentreerde hij zich op het maken van glasramen. In 1925 vormde Yoors samen met o.a. Felix Timmermans en Gerard Walschap de kerngroep van de vooruitstrevende katholieke kunstenaarsvereniging 'De Pelgrim', een genootschap van kunstenaars die het christelijk geloof beleden in artistiek verantwoorde plastische, literaire en muzikale werken, een beweging die met haar manifest de internationale aandacht trok.

De smid/constructie-atelier van de ijzeren deuren is een zekere P. De Rijck. Glasatelier Colpaert heeft de glasramen uitgevoerd. De ontwerpen van Eugeen Yoors zijn ook voorgelegd aan de architect.

Het glasraam 'Moeder Maria met kind' is nu, in het Asielcentrum, erg beschadigd.glasraam6

Jezus de kindervriend

glasraam8
Dit glasraam 'Laat de kleinen tot mij komen' staat in het koor van de kapel. Na de onderbreking door de oorlogsjaren, organiseerde de oud-leerlingenbond op 25 april 1946 de eerste oud-leerlingendag met 300 aanwezigen. Er werd toen, op initiatief van die bond, beslist een nieuw glasraam te schenken aan de school. Dit glasraam zou het oude vervangen dat door de bombardementen was vernield. Er werd een 'Fonds voor het nieuwe kunstraam van de Normaalschoolkapel' opgericht. Er werden giften verzameld bij de oud-leerlingen en andere schenkers. Op 29 februari 1948 was er 6 275 fr. verzameld. Het glasraam werd gemaakt door Staf Pijl, schilder glazenier, geboren te Sint-Niklaas in 1923 en er overleden in 2007. In het voorjaar van 1949 werd het glasraam geplaatst.