1999: Nostalgische beelden einde Lagere Oefenschool

Op 1 september 1997 ging de lagere oefenschool Sint-Franciscus een fusie aan met de lagere school O.L.Vrouw Presentatie. De overgang gebeurde in 2 fasen: op 1 september 1998 gingen de klassen 1, 2, 3, 4 en de wijkschool naar de Presentatie en op 1 september 1999 volgden de klassen 5 en 6.

Het laatste schooljaar 1998-99 was Hilde Daelemans klastitularis van het vijfde leerjaar en Paul Frencken en Franky Van Britsom van de zesde leerjaren.

Paul Frencken maakte de dag na de sluiting in juni 1999 een reeks nostalgische beelden van een verlaten lagere oefenschool.

Deel 1

Deel 2