Babbel- en Knabbelavond II - 13.11.1981

Jarenlang hebben ze de school verwenst. De leraren stelden onmenselijke eisen. Het programma was te zwaar. Er zou meer sport moeten zijn op school. De klasgeest was bijwijlen niet goed.

Een hele dag stilzitten was te veel gevraagd. De laatste maanden hebben zij de dagen afgeteld tot zij er eindelijk 'van af waren'.

Pas vijf maanden zijn zij hier buiten of ze komen in grote getale naar hun Bisschoppelijke Normaalschool terug, zodra zich de gelegenheid daartoe voordoet. Die gelegenheid is de Babbel- en Knabbelavond. De tweede uitgave op 13 november 1981 heeft het succes van vorig jaar overtroffen. De feestzaal kon dit keer met moeite al het volk slikken.

Op zo'n avond luistert een leraar meer naar zijn oud-studenten dan hij ertegen spreekt. En hij hoort wonderbaarlijke dingen vertellen. Hadden we er eerder aan gedacht, dan hadden we ter illustratie een collage gemaakt van de merkwaardigste herinneringen en opmerkingen die ons tussen pot en pint en broodje werden toevertrouwd. Dat wordt een opdracht voor het herfstnummer 1982 van Kasteelgalm.

Niemand zal de directeur tegengesproken hebben toen hij in zijn welkomstgroet zei dat de school en de oud-leerlingen zich gelukkig mogen prijzen dat een evenement als de Babbel- en Knabbelavond werd op touw gezet. Hijzelf bijvoorbeeld betreurde het dat hij zijn oude school slechts zelden heeft kunnen bezoeken sinds hij die als leerling verlaten heeft. En een mens weet toch wel eens graag hoe het nu gaat met de makkers met wie hij een flink stuk van zijn leven dagelijks heeft omgegaan. Hoogstwaarschijnlijk is de interesse van een oud-leerling voor het doen en laten van de school ook nog niet verzwonden. En een gesprekje met een oud-leraar kan voor beide partijen leerrijk en verhelderend zijn.

Kortom, het is weer een boeiende avond geworden. Wij hopen velen die wij op de Babbel- en Knabbelavond mochten ontmoeten - en anderen die verhinderd waren of ongelijk hadden door hun afwezigheid - weer te zien op de oud-leerlingendag in het voorjaar van 1982.

En, zoals steeds, een verslag zou onvolledig zijn zonder de stille en andere medewerkers te bedanken die hebben bijgedragen tot het succes van de avond.

('Kasteelgalm', winter 1981)

 

 

{gotop}