Eerste Babbel- en Knabbelavond voor jonge oud-studenten - 14.11.1980

Toen in september op de redactieraad van Kasteelgalm het voorstel werd geopperd een avond te organiseren voor onze jongste oud-leerlingen, konden wij in geen geval de reactie van onze pas afgestudeerden voorspellen. De realiteit overtrof onze stoutste verwachtingen.

De uitnodigingen waren pas de deur uit of 50 inschrijvingen liepen binnen. Het aantal steeg gestadig zodat we pas na de middagpost van 14 november, de bewuste dag, de inschrijvingen konden afsluiten. We telden 165 geïnteresseerden. Tel daarbij al wie nog binnengevallen is zonder inschrijving en je hebt een numeriek bewijs van het bestaan van een uitgesproken verlangen onder deze oud-leerlingen om het contact met elkaar en de school te onderhouden.

Bij een glaasje wijn en hapje werden druk ervaringen uitgewisseld en herinneringen opgehaald. Studiesuccessen en ontgoochelingen, ervaringen en kersverse leraars, wilde verhalen over universitaire en andere aangelegenheden; dat en nog veel meer was er schering en inslag. Menig schavuit die op de Normaalschool ettelijke keren 'tegen de lamp liep', draagt desondanks de school een goed hart toe.

Al bij al, een boeiende avond. Iedereen ging de deur uit vastbesloten de school te blijven bezoeken bij dergelijke gelegenheden.

Moge deze avond hechtere banden gesmeed hebben en een nieuwe stimulans betekenen voor de werking van de oud-leerlingenbond.

Wij willen graag iedereen bedanken die voor of achter de schermen zijn medewerking heeft verleend en bijgedragen heeft tot het welslagen van deze avond.

(H.D. in 'Kasteelgalm', winter 1980)

 

 

{gotop}