Nieuwsbrief 28 oktober 2020

- Op dinsdag 27 oktober 2020 overleed in het AZ Nikolaas oud-leraar Walter Van Belleghem. Hij werd geboren op 3 maart 1937 in De Klinge. Hij was licentiaat Romaanse Filologie. Vanaf 1 september 1963 was hij leraar Frans in de humaniora en later in de regentenopleiding van de Bisschoppelijke Normaalschool.

Meer info lees je later op de website ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Nieuws’. https://www.andreasboel.be/normal

-0-

- De fototentoonstelling ‘Ik, jij, Samen Mens’ van Leo De Bock*, over mensen met dementie in het Cera-gebouw te Leuven moet omwille van de coronamaatregelen tijdelijk sluiten. Daarom worden de prachtige foto’s op de website van Cera geplaatst. Zo kun je, in alle veiligheid, van de mooie foto’s genieten.

https://www.cera.coop/nl/particulieren/cera-extra/2020/20200114_dementie

*Leo De Bock heeft zijn ganse opleiding gekregen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas: van de lagere oefenschool, naar de Humaniora (Menswetenschappen) en regentaat Nederlands, Engels, Duits (1979). 

-0-

- Op 15 oktober 2020 overleed in het UZA te Edegem Staf De Cock. Hij werd geboren te Lokeren op 9 februari 1953. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1974. Hij is oud-onderwijzer en oud-directeur van de Vrije Lagere School De Krinkel in Zwijndrecht.

Lees meer, o.a. de rouwbrief, op de website ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Nieuws’. https://www.andreasboel.be/normal