Nieuwsbrief 3 oktober 2020

- Op 1 oktober 2020 overleed in het OLV-ziekenhuis te Aalst Rik Brijs. Hij werd geboren te Denderhoutem op 20 oktober 1940. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1960. In 1962 werd hij aan het Sint-Thomasinstituut te Brussel gediplomeerd als regent Lichamelijke Opvoeding. Hij studeerde verder aan de KU Leuven en werd in 1966 licentiaat kinesitherapie. Hierna werd hij bijzonder leermeester lichamelijke opvoeding in het lager onderwijs en BLO, vanaf 1969 in het BuSO in Opwijk en werkte ondertussen aanvullend als kinesitherapeut in Brussel. Hij ging met pensioen op 2 november 2000.

De uitvaartliturgie heeft plaats in beperkte kring.

Lees het rouwbericht bij het menu-item ‘Nieuws’. https://www.andreasboel.be/normal

-0-

- Schrijver Frank Pollet* blijft productief. Op 9 september 2020 verscheen een nieuw boek, ‘Het verdwenen paneel’, dat hij schreef samen met zijn echtgenote Moniek Vermeulen en met tekeningen van Pieter De Poortere. Het boek werd voorgesteld in Gent.

*Frank Pollet deed zijn humaniorastudies in de Bisschoppelijke Normaalschool en behaalde er in 1980 het diploma regent Nederlands, Engels, geschiedenis.

-0-

- Vanaf 21 september 2020 tot 31.12.2020 is er bij Cera in Leuven, Muntstraat 1 een prachtige tentoonstelling van Leo De Bock* met foto’s van mensen met dementie en hun mantelzorgers onder het thema ‘Ik, Jij, samen MENS’. Mensen met dementie en hun familieleden beslisten mee welke foto’s de tentoonstelling haalden.

Fotograaf Leo De Bock brengt in beeld wat mensen met dementie nog wél kunnen. Hij toont hun talenten, hun enthousiasme, hun moed, hij toont ze in hun mens zijn.

*Leo De Bock heeft zijn ganse opleiding gekregen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas: van de lagere oefenschool, naar de Humaniora (Menswetenschappen) en regentaat Nederlands, Engels, Duits (1979). 

-0-

- Karl Scheerlinck*, kunsthistoricus en auteur publiceerde recent het boek ‘Alfred Ost (1884-1945) – Oeuvrecatalogus prentbriefkaarten’. Voor themabijdragen deed Karl een beroep op andere Ostkenners. Alfred Ost was een Belgisch kunstschilder die vanaf 1905 het dagelijkse leven tekende en schilderde in Mechelen en Nederland.

75 jaar na het overlijden van Alfred Ost brengt Karl Scheerlinck een goede 400 creaties in kaart, evenals voorstudies, ontwerpen en gezochte varianten. Oude wetenswaardigheden worden niet herkauwd maar kritisch afgetoetst: onaangeroerde bronnen werpen een fris licht op het ontstaan en het overkomen van de artistieke kleinoden. Zijn oeuvre hoort het volk toe, profeteerde Ost. Knappe kunstkaarten passen perfect in dat plaatje. En een mooi vormgegeven boek over zijn volledige productie sluit naadloos aan bij zijn laatste wilsbetrachting:

- 55 pagina’s essays over de carrière, de stijlevolutie, het recalcitrante kantje van de kunstenaar, de hulpverenigingen tijdens de Grote Oorlog in Nederland, de zelfuitbeelding, de religieuze aspiraties van zijn oeuvre;

- 190 pagina’s chronologisch overzicht van alle kaarten met technische beschrijving en analyse, ook van de voorontwerpen, varianten en dergelijke, met citaten uit brieven en dagboeken en met honderden kleurafbeeldingen;

- 10 pagina’s eindnoten met toelichtingen of opgave van bronnen; register op naam uit titel of op locatie van de prentbriefkaart.

Uitgave: Plakkaat & Co Antwerpen

270 pagina’s, 27 x 21 cm, vierkleurendruk

Oplage beperkt tot 200 exemplaren; boek komt niet in reguliere boekhandel.

Prijs tot 28.09.2020: € 35.00 – na 28.09.2020: € 39,50

Info en aankoop: http://www.belgianposterpages.com/

*Karl Scheerlinck behaalde in 1982 het diploma regent Nederlands-Engels aan de Bisschoppelijke Normaalschool

-0-

- Wie de uitzending ‘Liefde in Tijden van Jongdementie’ van documentairemaker Leo De Bock* op Canvas op 20 september 2020 gemist heeft, kan ze nog bekijken op https://vimeo.com/460232565 en/of https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/liefde-in-tijden-van-jongdementie/2020/liefde-in-tijden-van-jongdementie/ (beschikbaar tot 18.11.2020)

*Leo De Bock heeft zijn ganse opleiding gekregen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas: van de lagere oefenschool, naar de Humaniora (Menswetenschappen) en regentaat Nederlands, Engels, Duits (1979). 

-0-

- Priester Dick den Blauwen* werd op zondag 13 september 2020 door de bisschop van Gent, Lode Van Hecke, plechtig aangesteld tot deken van het dekenaat Eeklo en pastoor-moderator van de parochie Heilige Clara van Assisi in Eeklo.

*Dick den Blauwen behaalde het diploma van regent, sectie Nederlands, in 1989 aan de Bisschoppelijke Normaalschool. Hij werd tot priester gewijd te Gent op 03.07.1993.