Nieuwsbrief 29 juli 2020

- Op 4 juli 2020 overleed te Sint-Niklaas Luc De Trazegnies. Hij werd geboren te Zaffelare op 15 januari 1939. Hij behaalde het diploma van regent Moderne Talen aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1959.

Lees hierover meer op ‘Norma-Klasgenoten’: https://www.andreasboel.be/normal bij het menu-item ‘Nieuws’.

-0-

- Op 29 juni 2020 legde *Hans Burm als gemeenteraadslid voor de partij N-VA de eed af op de gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas, in opvolging van zijn partijgenoot die ontslag nam.

*Hans Burm werd als onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1987. Sindsdien is hij onderwijzer aan de Stedelijke Basisschool Sint-Niklaas.

-0-

- In juli 2020 vierde Volkskunstgroep Reintje Vos in Kemzeke zijn vijftigste verjaardag. Het was inderdaad op 11 juli 1970 dat *Wies Mortier de stichter was van deze volkskunstgroep. En na vijftig jaar was Wies nog aanwezig bij deze viering.

*Wies Mortier werd als onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1953. Hij is oud-onderwijzer en oud-directeur van de gemeentelijke basisschool in Kemzeke.

-0-

- In juni 2000 ontstond onder de stuwende kracht van *Frank Pollet het Poëziepad in Puivelde. Bij de twintigste verjaardag nu in 2020 werd dit poëziepad volledig vernieuwd en uitgebreid. Er werden vier nieuwe gedichten van vrouwelijke dichters toegevoegd aan de wandelroute van 13 km. De in totaal 12 gedichten kregen ook nieuwe arduinen sokkels en plexiglazen platen. En de dienst Toerisme van Sint-Niklaas brengt ook een nieuwe wandelbrochure uit die gratis te verkrijgen is. Merkwaardig aan dit poëziepad is dat alle gedichten geschreven zijn bij de plek waar ze staan.

Op het pad lees je werk van o.a. *Frank Pollet en *Norbert De Beule.

*Frank Pollet en *Norbert De Beule werden als regent Nederlands-Geschiedenis gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool, respectievelijk in 1980 en 1977.

-0-

- Op 12 juni 2020 overleed te Sint-Niklaas, op 39-jarige leeftijd, David Burm, oud-leerling van de Lagere Oefenschool in de wijkafdeling (1987-1992). Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 30 maart 1981.

Lees hierover meer op ‘Norma-Klasgenoten’: https://www.andreasboel.be/normal bij het menu-item ‘Nieuws’.

-0-

- Op 15 juli 2020 begon de oefencampagne voor het seizoen 2020-21 van FCV Dender onder de leiding van trainer *Regi Van Acker, die vorig seizoen rond nieuwjaar de ploeg in handen nam toen ze onderaan het klassement bengelde. Van dan af klom de ploeg geleidelijk hogerop. Na 24 speeldagen werd de competitie, ingevolge de coronacrisis, stop gezet, toen men op de 7e plaats stond. FCV Dender speelt in Eerste Amateursklasse.

*Regi Van Acker was leerling van de lagere oefenschool (1961-1967) en maakte daarna zijn lager middelbare studies af in de Bisschoppelijke Normaalschool.

-0-

- In juli, augustus en september 2020 stelt *Ludwig Schack zijn kunstwerken tentoon in Lounge restaurant De Pastorie, Pastoor Bolsstraat 19 te Alsemberg.

Openingsuren:

Maandag: van 10 tot 17 uur

Donderdag, vrijdag en zaterdag: van 10 tot 22 uur

Zondag: van 10 tot 17 uur

*Ludwig Schack is oud-leerling van de Lagere Oefenschool (1967-1973) en van de Humaniora (Ec. 1979) van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Lees hierover meer op ‘Norma-Klasgenoten’: https://www.andreasboel.be/normal bij het menu-item ‘Nieuws’.

-0-