Norma-nieuws 28 juni 2021

- Karl Scheerlinck* is mede-auteur van het boek ‘100 jaar IJzerbedevaarten in affichen, 1920-2020’ dat zopas verscheen naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de eerste IJzerbedevaart. De affichen, of plakbrieven zoals men ze vroeger noemde zijn voor het eerst samengebracht in een uniek bronnenboek. Een tiental experten, waaronder Karl Scheerlinck, zorgt voor historiek en toelichting.

Het boek werd uitgegeven door ‘Peristyle’ (€ 25)

- *Karl Scheerlinck behaalde in 1982 het diploma regent Nederlands-Geschiedenis aan de Bisschoppelijke Normaalschool en in 1986 aan de KULeuven de licentie Kunstwetenschappen.

Lees meer over Karl Scheerlinck op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Bekende oud-leerlingen’.

-0-

- De 37e editie van de Watermolentriatlon, een organisatie van het team van de basisschool KOHA Sint-Pieter in Hamme met o.a. Paul Bogaert*, Dirk Tassent* en Thom Nelis* had plaats op 12 en 13 juni 2021. Wegens onvoldoende kwaliteit van het zwemwater werd het dit jaar een duatlon (3 km lopen, 42 km fietsen, 9 km lopen).

In de individuele wedstrijd voor senioren werd Tom Hellemans* vijftiende op 124 deelnemers.

*Paul Bogaert en *Dirk Tassent werden als onderwijzer gediplomeerd in 1978. *Thom Nelis werd als onderwijzer gediplomeerd in 1995 aan de Bisschoppelijke Normaalschool.

*Tom Hellemans deed zijn lagere school in de Oefenschool (wijk- en hoofdschool 1987-93). Daarna deed hij zijn humaniorastudies, de eerste vier jaar in de Normaalschool (1993-97), het vijfde in het College (1997-98) en het laatste jaar in de Berkenboom te Sint-Niklaas (1998-99).

Lees meer over Paul Bogaert op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Hobby’s & Talenten’.

Lees meer over Tom Hellemans op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Hobby’s & Talenten’.

-0-

- Kanunnik Paul Van Puyenbroeck*, parochie-administrator van de parochie Sint-Niklaas in Zwijnaarde ging eervol op rust op 21 juni 2021. Hij blijft dienstbaar als meewerkend priester in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius en voor de Zusters van Liefde van Jezus en Maria in Zaffelare.

*Kanunnik Paul Van Puyenbroeck was aan de Bisschoppelijke Normaalschool leraar catechese in de onderwijzersopleiding en doceerde een algemene cursus in het regentaat van 1980 tot 1987.

-0-

- Lode Corveleyn*, directeur van de eerste graad humaniora in de Broederschool te Sint-Niklaas, gaat met pensioen na dit schooljaar.

*Lode Corveleyn werd als regent Nederlands-Engels gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1981.

-0-

- Leo De Bock* blijft ons boeien. Op 5 juni 2021 sprak Katelijne Boon van Radio Klara met Leo en ze dook in het muzikale verleden en de platenkast van muziekliefhebber Leo De Bock. Je kunt dit twee uur durende programma ‘De Liefhebber’ herbeluisteren: https://klara.be/de-liefhebber-met-leo-de-bock

Een interessant interview met Leo De Bock staat ook in het zevende digitaal tijdschrift ‘Maria onder vrienden’ dat verscheen op 27 juni 20221. Je kunt dit tijdschrift aanvragen bij eindredacteur Walter Clippeleyr (R1973).

*Leo De Bock heeft zijn ganse opleiding gekregen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas: van de lagere oefenschool, naar de Humaniora (Menswetenschappen) en regentaat Nederlands, Engels, Duits (1979). 

Lees meer over Leo De Bock op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Bekende oud-leerlingen’.

Lees meer over Walter Clippeleyr op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Nieuws’

-0-

- Linda Crommar gaat na dit schooljaar met pensioen. Van 1978 tot 1992 was ze lerares Frans in de humaniora van de Bisschoppelijke Normaalschool. Daarna was ze lerares in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. Tenslotte was ze meer dan 20 jaar lerares aan de Sint-Maartensscholen Ieper campus VTI (Vrij Technisch Instituut).

-0-

- Norbert De Beule* publiceerde het bundel ‘SINcity’. Het bevat gedichten over enkele speciale plaatsen en figuren uit SINcity (Sint-Niklaas). Het bundel wordt verspreid en verkocht ten bate van enkele getroffen horecazaken maar komt niet in de reguliere boekhandel. Enkele handelaars in de stad mogen het verkopen om een klein deel van hun coronaverlies te compenseren.

*Norbert De Beule deed zijn laatste jaren van zijn humaniorastudies (1972-1975) in de Normaalschool en behaalde het diploma van regent Nederlands – Geschiedenis aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1977.

Lees meer over Norbert De Beule op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Bekende oud-leerlingen’.

-0-

- Dankzij zijn media- en onderwijservaring realiseerde Marc Boon* in deze coronatijd toch enkele projecten:

- productie, regie en presentatie van het info-programma ‘WIJS? Kiezen’ voor Scholengemeenschap Sint-Nicolaas en Vrij CLB & GO! CLB;

- concept, regie en realisatie van mood-video voor Heilige Familie Secundair en Basisschool Sint-Niklaas.

Hij realiseerde ook twee projecten voor de Stad Sint-Niklaas, binnen het kader ‘corona’:

- concept, stem, regie en realisatie van de Bezoekersfilm voor het vaccinatiecentrum Sint-Niklaas/Temse evenals de instructiefilm voor de medewerkers ervan.

*Marc Boon behaalde aan de Bisschoppelijke Normaalschool het diploma van regent Nederlands, Geschiedenis en Economische Wetenschappen in 1991.

Lees meer over Marc Boon op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Bekende oud-leerlingen’.

-0-

- Op 15 juni 2021 overleed op 68-jarige leeftijd jeugdschrijver Dirk Bracke. Hij werd geboren te Sint-Gillis-Waas op 4 juni 1953. Hij volgde de lagere Humaniora in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas (1965-1968).

Lees meer op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij de menu-items ‘Nieuws’ en ‘Bekende oud-leerlingen’.

-0-

Op 21 mei 2021 overleed in het AZ Sint-Lucas te Gent Herman Carlier. Hij werd als onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1956. Hij is oud-onderwijzer en oud-directeur van de Vrije Basisschool in Zaffelare.

Lees meer op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Nieuws’.

.-0-

Zaterdagavond 26 juni 2021 overleed in het AZ Sint-Lucas te Gent kanunnik Paul Van Paepegem. Hij werd geboren in Ninove op 14 augustus 1932. Op 5 april 1959 werd hij in Gent tot priester gewijd. Op 1 september 1984 werd hij diocesaan inspecteur voor het basisonderwijs. In 1985 werd hij benoemd tot diocesaan hoofdinspecteur basisonderwijs.

Op 1 maart 1992 benoemde bisschop Arthur Luysterman hem tot bisschoppelijk vicaris bevoegd voor onderwijs en catechese en werd titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel. Op 1 september 1995 werd hij vicaris-generaal, in het bijzonder belast met onderwijs en parochiecatechese. Hij kreeg eervol ontslag op 1 februari 2004.

De uitvaartliturgie vindt plaats in de kerk Sint-Amandus in Sint-Amandsberg op vrijdag 2 juli 2021 om 11 uur.

Lees meer op de site ‘Norma-Klasgenoten’ bij het menu-item ‘Nieuws’.

 

vakantie2

-0-