Norma-nieuwsbrief 22 december 2019

- Van zaterdag 7 december tot 30 december 2019 is er een fototentoonstelling van fotograaf Leo De Bock* omtrent dementie ‘Ik, jij, samen mens’. De tentoonstelling met krachtige zwart-wit-foto’s waarop de talenten, het enthousiasme en de persoonlijkheid van mensen met dementie op de voorgrond staan, is gratis te bezoeken tijdens de openingstijden van bibliotheek BIBOX op de markt in Wielsbeke.

*Leo De Bock heeft zijn ganse opleiding gekregen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas: van de lagere oefenschool, naar de Humaniora (Menswetenschappen) en regentaat Nederlands, Engels, Duits (1979).

Lees meer over Leo De Bock: klik hier.

-0-

- Op 19 december 2019 overleed te Oostende 'Perfesser Gents' Freek Neirinck*, Gentse theatermaker en dialectkenner. Hij werd geboren op 10 oktober 1949 in Tielt, maar toen hij één jaar was verhuisde hij met zijn ouders naar Gent en werd een echte Gentenaar. 

Op 5 december 2019 gaf Freek Neirinck nog zijn 'Laatste Koozerieje als Perfesser Gensch' te Gent, kreeg hij nog een 'Handje' van de Gentse Sosseteit en werd zijn biografie voorgesteld 'Levensverhaal van een rebelse artistieke duizendpoot'. De boekvoorstelling werd op 8 december 2019 overgedaan in Oostende. 

Een rouwregister ligt in het Gentse stadhuis, Botermarkt 1 tot en met dinsdag 24 december 2019 om 17.00 uur.

De uitvaartdienst met opstelling aan de asurne heeft plaats in de aula van het crematorium Westlede te Lochristi op zaterdag 28 december 2019 om 11.00 uur.

*Freek Neirinck was gedurende twee jaar student aan het regentaat sectie Nederlands-Engels, schooljaren 1968-69 en 1969-70, in  de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, maar door toen al zijn drukke theateractiviteiten legde hij geen eindexamen af.

Lees meer over Freek Neirinck: klik hier.

-0-

- Op vrijdagmorgen 20 december 2019 overleed erevicaris-generaal Frans Temmerman in het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. Hij werd geboren in Erembodegem op 18 maart 1929. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1948. Op 12 juni1954 werd hij in Gent priester gewijd. Hij behaalde aan de KU Leuven het doctoraat in het kerkelijk recht. Op 25 juni 1979 werd hij door bisschop mgr. Van Peteghem tot vicaris-generaal benoemd. Van 12 oktober 2007 tot 1 november 2016 was hij deken en aartsdiaken van het Sint-Baafskapittel in Gent.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesbasiliek in Oostakker op vrijdag 27 december 2019 om 11 uur.

Lees meer over kanunnik Frans Timmerman: klik hier.

-0-

- Post Sint-Gillis-Waas van de Hulpverleningszone Waasland vierde het feest van Sint-Barbara. Aan de kazerne werden na een troepenschouw twee korpsleden vereremerkt waaronder brandweerman Hans Bloemers*. Hij kreeg de Burgerlijke Medaille 2e Klasse.

*Hans Bloemers is oud-leerling van de Lagere Oefenschool (wijk- en hoofdschool) (1971-1977) en van de humaniora in de Bisschoppelijke Normaalschool (1977-1984).

-0-

- Zeker al om te noteren in de agenda: van vrijdag 29 augustus 2020 tot en met 13 september 2020 is er een groepstentoonstelling in de Nonnemanshoeve te Sint-Gillis-Waas met kunstwerken van oud-leraars en oud-studenten van de Bisschoppelijke Normaalschool Sint-Niklaas.

-0-