- In de Eén-soap ‘Thuis’ kwamen half juni twee nieuwe personnages. Francesca Vanthielen, een advokate, en Kristof Verhassel* de nieuwe bokstrainer. Kristof Verhassel in de soap betekent een transfer in soapland want hij speelde tussen 2015 en 2018 ook de rol van Stan Lauwers in de reeks ‘Familie’. Hij treedt deze keer op als Jasper Berens, de nieuwe bokstrainer van Ann en Judith. Het is een kleine rol waar wel wat mogelijkheden zijn voor de toekomst.

*Kristof Verhassel doorliep de lagere school in de oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool, de eerste vier jaar in de wijkafdeling, daarna in de hoofdschool.

-----------------

- De onafhankelijke boekenwinkel in de Stationsstraat te Sint-Niklaas, ’t Oneindige Verhaal, die uitgebaat wordt door Tim Staes* en zijn ouders Herwig en Bea, sluit eind dit jaar 2019 de deuren, na 24 jaar. De sluiting lokte heel wat ontgoochelde reacties uit. De boekhandel vervulde immers een belangrijke rol met tal van literaire evenementen, boekvoorstellingen tot signeersessies. Men houdt nu een totale uitverkoop. Er is een korting van 50% op de voorraad boeken, strips, dvd’s, cd’s en vinyl en 10% korting op alle nieuwe boeken en cd’s van 2019.

Tim heeft al een nieuwe job en inmiddels is ook bekend dat ’t Oneindige Verhaal toch blijft verder bestaan met nieuwe uitbaters.

*Tim Staes is een oud-leerling van de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool (4 jaar in de wijkschool (1982-1986) en 2 jaar in de hoofdschool (1986-1988).

------------------

- Tom Hellemans* nam deel aan de 35e Watermolentriatlon in Hamme op 9 juni 2019 en niettegenstaande, door omstandigheden, weinig trainingsuren in de benen, behaalde hij een waardevolle 17e plaats (100 deelnemers) bij de senioren met een totale tijd van 02.01.09. Proficiat, Tom!

*Tom Hellemans deed zijn lagere school in de Oefenschool (wijk- en hoofdschool 1987-93). Daarna deed hij zijn humaniorastudies, de eerste vier jaar in de Normaalschool (1993-97), het vijfde in het College (1997-98) en het laatste jaar in de Berkenboom te Sint-Niklaas (1998-99).

-----------------

- Op 28 maart 2019 overleed te Oostende Albert Van de Capelle*. Hij werd geboren te Balegem op 31 mei 1940. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1959. De uitvaartplechtigheid had plaats op 3 april 2019.

-----------------

- Op 25 maart 2019 overleed te Sint-Niklaas Freddy Dua. Hij werd geboren op 22.09.1951. Hij is oud-leerling van de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool (1957-1964) en van de Lagere Middelbare Afdeling van de Bisschoppelijke Normaalschool (1964-1968). De uitvaartplechtigheid had plaats in de aula van het crematorium op 1 april 2019 te 10.30 u.

-----------------

- Dario Heirman stond 41 jaar in het lager onderwijs waarvan 39 jaar in de stedelijke basisschool Spoele te Lokeren. Hij gaat met pensioen op 1 september 2019. De laatste schooldag werd hij op een hele reeks verrassingen getrakteerd. Hij werd aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas als onderwijzer gediplomeerd in 1978.

-----------------

- Op 1 april 2019 overleed Ludwig Bal, de zoon van oud-onderwijzer Julien Bal, gediplomeerd in 1958. Ludwig werd geboren op 14 april 1971.

-----------------

- Op 26 maart 2019 werd de zeventigste verjaardag van Karel De Mol* nog uitbundig gevierd. In juni 2019 werd hij en zijn club Mini Sint-Gillis-Waas (Vlaamse minivoetbal), waarvan hij de stichter en grote bezieler is, gehuldigd in het gemeentehuis van Sint-Gillis-Waas, omdat de club na achttien jaar terugkeert naar Eerste Nationale.

*Karel De Mol werd onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1969. Hij was onderwijzer aan de Gemeentelijke Basisschool te Sint-Gillis-Waas.

-----------------

- De Amerikaanse stockwinkel ’t Amerikaantje met zaakvoerder Frederik Vlassenbroeck*, gaat binnenkort uitbreiden. In oktober wordt de oude winkel afgebroken en zal er een nieuw gebouw worden gezet van 1 800 m² groot, dus drie keer zo groot als de huidige winkel.

*Frederik Vlassenbroeck was leerling van de Lagere Oefenschool (wijk- en hoofdschool – 1975-1981) en was student in de lagere humaniora van de Normaalschool.