Overlijden Theo Bauwens

bauwens theo
Drie dagen voor zijn 87e verjaardag overleed op 7 mei 2014 in De Klinge Theo Bauwens. Hij werd geboren te Beveren op 10 mei 1937. In 1955 behaalde hij het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool. In 1960 werd hij 'Bijzonder leraar Lichamelijke Opvoeding' en in 1969 behaalde hij het diploma van kinesist. Hij was turnleraar in de Broederschool te Sint-Niklaas en stichter van de turnkring 'Jeroen' van de Broederschool.

Vanaf de jaren '60 nam hij heel wat functies op bij de voetbalclub S.K. Beveren. Hij was er verzorger en conditietrainer en tevens de grondlegger van de supportersfederatie. Tijdens de Ivoriaanse periode bij S.K. Beveren was hij, als ex-leerkracht, de geknipte persoon om de Afrikaanse spelers een woordje Nederlands te leren.

Hij is de broer van Luc (+) Bauwens (O1964).

De afscheidsplechtigheid heeft plaats op dinsdag 14 mei 2014 om 11 uur in de parochiekerk O.L. Vrouw Hemelvaart, Klingedorp te De Klinge.

Schermopname2