Overlijden kanunnik Paul Van Paepegem

p vanpaepegem
Zaterdagavond 26 juni 2021 overleed in het AZ Sint-Lucas te Gent kanunnik Paul Van Paepegem. Hij werd geboren in Ninove op 14 augustus 1932. Hij behaalde een kandidatuur in de klassieke filologie. Op 5 april 1959 werd hij in Gent tot priester gewijd. Hij was leraar aan het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren (1959-1968) en gouwproost van KSA. In 1968 werd hij superior van het Sint-Lodewijkscollege in Lokeren. Op 1 september 1984 werd hij diocesaan inspecteur voor het basisonderwijs en pastoor in Daknam (1984-1986). In 1985 werd hij benoemd tot diocesaan hoofdinspecteur basisonderwijs.

Op 1 maart 1992 benoemde bisschop Arthur Luysterman hem tot bisschoppelijk vicaris bevoegd voor onderwijs en catechese en werd titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel. Op 1 september 1995 werd hij vicaris-generaal, in het bijzonder belast met onderwijs en parochiecatechese. Hij kreeg eervol ontslag op 1 februari 2004 en werd de dag nadien door bisschop Luc Van Looy benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde belast met de zorg voor priesters en diakens. Op 1 november 2018 kreeg hij eervol ontslag in deze functie.

De uitvaartliturgie vindt plaats in de kerk Sint-Amandus in Sint-Amandsberg op vrijdag 2 juli 2021 om 11 uur.

 

 

rouwbriefvanpaepegem