Overlijden Dirk Bracke

d bracke
Op 15 juni 2021 overleed op 68-jarige leeftijd Dirk Bracke. Hij werd geboren te Sint-Gillis-Waas op 4 juni 1953. Hij volgde de lagere Humaniora in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas (1965-1968), daarna een handelsopleiding. Hij werd een van de populairste Vlaamse jeugdschrijvers. Hij schreef meer dan 40 jeugdboeken, vaak over heikele maatschappelijke thema's. Heel wat van zijn boeken zijn bekroond in binnen- en buitenland, en vertaald in het Deens, Duits, Spaans en Pools. In 'Norma-nieuws' van 23 februari 2021 werd nog gemeld dat hij zijn schrijverscarrière stopte omwille van gezondheidsproblemen. In 2022 starten de opnames voor de verfilming van zijn boek 'Straks doet het geen pijn meer'. "Het wordt een hommage aan hem en zijn werk" zeggen regisseur Adil El Arbi en zijn kompaan Bilall Fallah.

Lees meer over Dirk Bracke: klik hier.

rouwbriefbracked

In memoriam

Hallo Dirk,

Zoals wij je allen kenden ben je in gedachte bij ons: vol humor, inspirerend en attent.

Je leven was er een dat vertrok vanuit eenvoudige dingen.

De gave die je had het ZIJN van de dingen te doorgronden was treffend.

Wanneer je door iets of iemand werd aangegrepen, kwam je grenzeloze overgave boven.

Je kon genieten door jezelf te geven.

Je warmte stroomde af op je hele omgeving.

Vooral je vrouw, kinderen en kleinkinderen lagen in de bovenste schuif.

Tot het einde bleef je voor hen vechten.

Je pen ligt neer, roerloos, stil.

Het spoor getrokken, de oogst in bloei.

Je laatste woord staat vast.

Het jeugdig volkje getroffen door je eenvoud en je kracht blijft je boeken lezen.

Zelfs zij die het lezen schuwden voelden je wenkend woord.

Jij was hun leidsman in hun harde, mysterieuze tocht die het leven toch wel is.

Ook zij blijven aan je denken.

Eeuwig zal je er voor allen zijn.

Georges Dhollander (O1972)

(De dochter (Marjan) van Georges Dhollander is gehuwd met de zoon (Roeland) van Dirk Bracke.)