Overlijden Luc de Trazegnies

ldt
Op 4 juli 2020 overleed te Sint-Niklaas Luc de Trazegnies. Hij werd geboren te Zaffelare op 15 januari 1939. Hij behaalde het diploma van regent Moderne Talen aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1959. Luc de Trazegnies is oud-leraar van het College Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas.

De plechtige uitvaartliturgie in familiekring had plaats op 10 juli 2020 in de parochiekerk Tereken te Sint-Niklaas.

Condoleren kan via www.condoleances.be/lucdetrazegnies

detrazegnies