Overlijden Hector (Tor) Van Peteghem 

torVan Peteghem
Op 1 april 2020 overleed in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef te Sint-Pauwels Tor Van Peteghem, als gevolg van het coronavirus. Hij werd geboren op 19 februari 1934 in Lokeren. Hij is de vader van oud-student van de Normaalschool Steven (R1984) en van Geertrui, Krista en Michiel. Na de lagere school in Zeveneken en twee jaar in het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren, ging hij in 1950 naar de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas en behaalde er het diploma van onderwijzer in 1954. Hj behaalde tevens aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Gent het diploma van geaggregeerde voor het godsdienstonderricht in het hoger secundair onderwijs. Tor is gewezen godsdienstleraar aan de Rijksmiddelbare School (RMS) te Beveren en het Koninklijk Atheneum te Sint-Niklaas. Hij was ook lesgever bij de Boerinnenbond.

Vanaf 1954 trok hij al jaarlijks als sinterklaas rond en van 2003 tot 2010 was hij de echte sinterklaas van de stad Sint-Niklaas. Als lid van het Sint-Nikolaasgezelschap stond hij mee aan de wieg van 'Het Huis van de Sint' in de Stationsstraat.

Hij was mede-initiatiefnemer van een zanggroep driekoningen die jaarlijks tijdens de kerstperiode rondtrok en zo geld inzamelde ten voordele van pater Fivez in Haïti.

Hij volgde lessen in de academie van Burcht en schilderde mooie aquarellen die te zien waren op meerdere tentoonstellingen.

Als tenor was hij jarenlang lid van het Sint-Theresiakoor in de wijk 'De Raap' en later, na de fusie met het Sint-Jozefkoor van Temse-Velle, van het gemengd zangkoor 'Consonant'.

HectorVanPeteghem

rouwbriefVanPeteghem