Overlijden Joris Laget

Joris Laget
Op 18 maart 2020 overleed thuis te Zele Joris Laget. Hij werd geboren te Zele op 13 februari 1932. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1952. Na enkele tijdelijke opdrachten, vooral in de gemeenteschool te Zele, en zijn legerdienst, werd hij onderwijzer in de Aangenomen Vrije Lagere Jongensschool in 't Kapellestraatje (nu Pius X basisschool) te Zele. In 1966 beëindigde hij zijn onderwijsopdracht en opende hij een eigen kantoor van het Gemeentekrediet in Zele. In 1993 ging hij met pensioen.

De plechtige uitvaartliturgie had plaats in de parochiekerk Sint-Ludgardus te Zele-Centrum (Markt) op zaterdag 21 maart 2020 in intieme kring.

Lees meer over Joris Laget op de website van Mark De Block (O1978): http://www.mensenvanbijons.be

rouwbrief jorislaget