Overlijden Luc Brijs

lucbrijs
Op 27 februari 2020 overleed in het A.Z. Sint-Jozef te Malle oud-onderwijzer Luc Brijs. Hij werd geboren te Beveren op 15 maart 1945. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1965. Hij werd in 1965 onderwijzer aan de gemeentelijke Lagere School van 's Gravenwezel, waar hij in 1977 directeur werd. Hij ging met pensioen in 2000.

De afscheidsviering heeft plaats in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen te Schilde-Bergen, Pater Nuyenslaan op zaterdag 7 maart 2020 om 10.30 uur.

rouwbrieflucbrijs