Overlijden Albert Merckx

Albert Merckx2019
Op 21 februari 2019 overleed in het Woonzorgcentrum Vlashof te Stekene, één week vóór zijn 104de verjaardag, Albert Merckx. Hij werd geboren te Stekene op 28 februari 1915. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1935. Na zijn legerdienst begon hij als leerkracht van het eerste leerjaar in de Lagere School van de Broeders te Stekene. Hij volgde inmiddels een jaar cursus Lichamelijke Opvoeding in Antwerpen en behaalde het diploma leraar lichamelijke opvoeding voor de Middenjury. Zo werd hij tijdens WOII een jaar tunrleraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool, in vervanging van zijn klasgenoot André Van de Walle, die gemobiliseerd was als reserve-officier.

Hij werd directeur van de Lagere School Kruisstraat te Moerbeke en daarna directeur van de Lagere School Stekene-Koewacht waar hij tevens de vierde graad onder zijn hoede had. Uiteindelijk werd hij gevraagd om directeur te worden bij de Broeders in Stekene-Centrum, waar hij gebleven is tot aan zijn pensionering.

Naast zijn onderwijsopdracht was hij oprichter, bestuurslid of animator van verschillende lokale verenigingen binnen de christelijke arbeidersbeweging: CM-Stekene, CM-Waasland, Ziekenzorg, KBG-Okra (kaartersclub, hobbyclub, fietsclub 'Fit en Gezond', COV,...

De uitvaartplechtigheid heeft plaats op donderdag 28 februari 2019 om 11 uur in de kerk van het Heilig Kruis te Stekene. 

Rouwbrief

Albert Merckx

28 februari 1915
21 februari 2019

Zolang ons wat adem gegeven blijft,
zullen wij weten,
geloven en verwachten,
dat jij,
ergens om de hoek van de tijd,
opgewekt en sterk als je was,
op ons zal wachten…

Dankbaar en blij om zijn uitzonderlijk lang, gelukkig en actief leven
nemen wij afscheid van

Albert Merckx

Weduwnaar van Orpha De Pauw (1909-1977)

Echtgenoot van Marie-Louise Van Duyse

geboren te Stekene op 28 februari 1915 en overleden op donderdag 21 februari 2019,
een week voor zijn 104de verjaardag.

Voor altijd ‘meester Merckx’

Schoolhoofd en oprichter, bestuurslid of animator van twaalf lokale verenigingen binnen
de christelijke arbeidersbeweging: CM-Stekene, CM-Waasland, Ziekenzorg
en KBG-Okra (kaartersclub, hobbyclub, fietsclub ‘Fit en Gezond’,…)

De uitvaart, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de kerk
van het Heilig Kruis te Stekene, Kerkstraat 2 op donderdag 28 februari 2019 om 11 uur,
gevolgd door de bijzetting in het graf van mama Orpha De Pauw, op de begraafplaats van Stekene.

Samenkomst en gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 10.30 uur.

Dank voor de goede zorgen van het ganse team van WZC Residentie Vlashof en zijn huisartsen dr. Pieter De Caluwé en dr. Bertwin Krug.

rouwbriefmerckxkrant
 rouwprentamerckx

Lees ook 'Albert Merckx honderd jaar!': klik hier.