Overlijden Christiaan Dierickx

chrisdierickx
Op 15 december 2018 overleed in het Sint-Jan-Baptist ziekenhuis te Zelzate Christiaan Dierickx. Hij werd geboren te Assenede op 6 mei 1948. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1967. Hij was oud-onderwijzer in Assenede. Hij is de broer van Robert Dierickx, onderwijzer van diplomajaar 1966.

De afscheidsplechtigheid had plaats op 22 december 2018 om 13 uur in de aula van het crematorium Westlede.

rouwbriefdierickxchristiaan