E.H. Guido Eeckhaoudt bij de paus

Op maandag 17 september 2018 had E.H. Guido Eeckhaoudt*een bijzondere ontmoeting met paus Franciscus.

*Guido Eeckhaoudt behaalde in 1959 het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool. Hij werd priester gewijd op 03.07.1965. Lees meer over hem: klik hier.

Priester Guido Eeckhaoudt werkte van 1967 tot 1984 in Argentinië als fidei-donumpriester. (Fidei donum zijn de beginwoorden van een encycliek van paus Pius XII uit 1957 waarin hij de bisschoppen opriep om diocesane priesters te zenden naar bisdommen elders in de wereld om daar hun diensten aan te bieden aan de plaatselijke bisschop. Deze priesters-in-zending blijven afhangen van het bisdom waartoe ze behoren.) Daarna werd Guido pastoor van de parochie Sint-Pieters-Buiten in Gent. Vandaag is hij met emeritaat. In 1973 en 1974 ontmoette hij verschillende malen padre Jorge Bergoglio, de toenmalige provinciale overste van de jezuïeten in Argentinië en vandaag paus Franciscus.

Padre Jorge (huidige paus) kwam naar zijn medebroeders die werkzaam waren in het bisdom La Rioja beluisteren en ondersteunen.

Guido Eeckhaoudt werkte in datzelfde bisdom. De omstandigheden waren moeilijk. Argentinië kreunde onder de militaire dictatuur. Kerkmensen die in de geest van het concilie en van de conferentie in Medellin 'de voorkeursoptie voor de armen' in de praktijk brachten, werden al vlug gebrandmerkt als communisten en vervolgd door de grootgrondbezitters. De jezuïeten vroegen zich af: blijven we hier of niet? Ook Guido is bedreigd geweest: "Het ging zelfs zo ver dat sommige machthebbers eisten dat de zin uit het Magnificat: 'Heersers haalt Hij van hun troon', geschrapt moest worden." 

In 1976 verscherpte de situatie nog en startte de 'vuile oorlog'. De evangelisch en sociaal bewogen bisschop van La Rioja, Enrique Angelelli Carletti, werd op 4 augustus van dat jaar vermoord. Guido werkte veel met hem samen. Ze waren heel goed bevriend.

“Enrique Angelelli was een bijzonder diepmenselijke en diepgelovige bisschop. Hij luisterde naar de mensen en naar het evangelie. Ik heb zoveel van hem geleerd.”

 Eerder dat jaar, op 18 juli 1976, waren de Franciscaan Carlos de Dios Murias en de Franse fidei-donumpriester Gabriel Longueville ontvoerd, gemarteld en vermoord. Op 25 juli 1976 was Wenceslao Pedernera, die een basisgemeenschap leidde, door gemaskerde mannen vermoord.  

Guido Eeckhaoudt heeft hen allen goed gekend. Paus Franciscus heeft deze priesters recent erkend als martelaren: vermoord vanwege hun geloofsgetuigenis. Hij wil ze in de loop van volgend jaar (2019) zalig verklaren. 

guidoeeckhaoudt02jpg
Guido heeft deze tragische gebeurtenissen goed gedocumenteerd. Voor paus Franciscus had hij maandag 17 september 2018 een map mee met foto's en knipsels over zijn vermoorde landgenoten.

guidoeeckhaoudt01jpg
“De paus en ik voerden een intens gesprek dat ons terugbracht naar deze tragische gebeurtenissen die ons met elkaar verbinden
.”

Het was de tweede maal dat Guido 'padre Jorge' kon ontmoeten sinds hij paus is.

“Deze paus is een vrijmoedig man die de gebrokenheid van mensen kent. Hij leeft niet in een ivoren toren.”

(Bron Kerknet 21.09.2018)