Overlijden Roger Van Der Meersch

vandermeersch3
Op 25 mei 2018 overleed in het woonzorgcentrum Vijvers te Huise Roger Van Der Meersch. Hij werd geboren te Godveerdegem op 7 november 1929.

Roger behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1949. Hij is de schoonvader van José Vander Vennet (R Ned.- Eng. - 1975).

Roger Van Der Meersch heeft nooit in het onderwijs gestaan. Het was toen heel moeilijk om er in te geraken. Hij begon dan in de verzekeringswereld en heeft zich daarin enorm opgewerkt. Hij was perfect tweetalig en beheerste het Engels, het Duits en het Spaans om zijn verzekeringspolissen te kunnen lezen. Hij beëindigde zijn carrière als 1ste procuratiehouder bij de Nationale Delcrederedienst (huidige Credendo). (Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die wereldwijd aanwezig en actief is in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico's en poitieke risico's.)

rouwbriefvandermeersch

gedachtenisprentjevandermeersch3