Jubilarissen 2018

Op 3 juli 2018 nodigde mgr. Van Looy, bisschop van Gent, de priesters van het wijdingsjaar 1968 uit in het bisschopshuis te Gent om hun gouden priesterjubileum te vieren. Onder hen twee oud-leraars van de Bisschoppelijke Normaalschool: E.H. kan. Paul Van Puyenbroeck van 1980 tot 1987, E.H. kan. Roger Van den Berge van 1976 tot 1983.

*E.H. kan. Paul Van Puyenbroeck is ere-vicaris-generaal en thans pastor-administrator van de parochie Sint-Niklaas in Zwijnaarde. Lees meer over E.H. Paul Van Puyenbroeck: klik hier.

*E.H. kan. Roger Van den Berge is ere-vicaris-generaal en thans pastoor in de Sint-Gertrudisparochie in Vlassenbroek. Lees meer over E.H. Roger Van den Berge: klik hier.

o-o-o

Op 31 mei 1958 werd oud-leraar E.H. Antoine Rubbens in Gent tot priester gewijd. Hij viert dus dit jaar zijn diamanten priesterjubileum.

E.H. Antoine Rubbens was leraar opvoedkunde in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas van 1962 tot 1964. Hij is nu aalmoezenier van het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle. Lees meer over E.H. Antoine Rubbens: klik hier.

o-o-o

 Op 3 juli 1993 werd E.H. Patrick Derde in Gent tot priester gewijd. Hij viert dus zijn zilveren priesterjubileum.

Patrick Derde behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1988. Hij is nu pastoor van de parochiale eenheid Oscar Romero (de parochies Horebeke, Ename, Mater, Nederename, Volkegem, Welden en Zalm). Lees meer over E.H. Patrick Derde: klik hier en klik hier en klik hier.