Wally De Doncker: gastspreker in Japan

Door een gezamenlijk initiatief van de Belgische en Nederlandse ambassades en Arts Flanders in Tokio werd jeugdauteur *Wally De Doncker deze maand uitgenodigd als gastspreker voor een lezingentournee in Japan. Zo spreekt hij in de nationale bibliotheek van Japan in Tokio, in het Japans Internationaal Kinderboekeninstituut in Osaka, bij de internationale raad voor jeugdboeken (IBBY), in een Japanse school én in de Belgische ambassade in Tokio.

Wally De Doncker is al enkele jaren voorzitter van de IBBY, een internationale organisatie die zich inzet voor het recht van ieder kind om een lezer te kunnen worden en om toegang te hebben tot boeken.

*Wally De Doncker behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1979. Hij werd onderwijzer in de basisschool van het College te Dendermonde. Hij is nu voltijds auteur.