Overlijden pater Hilaire De Cooman

O1957decooman
Op 9 november 2017 overleed in het AZ Turnhout, campus Sint-Elisabeth, pater Hilaire De Cooman. Hij werd geboren te Gent op 14.01.1937. Hij behaalde aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas het diploma van onderwijzer in 1957. Hij trad in bij de Missionarissen van Scheut en werd priester gewijd op 4 augustus 1963. Hij was vanaf 1965 werkzaam in Congo, onderpastoor en pastoor deken te Zandhoven en sinds 2006 pastoor van de Sint-Lambertusparochie te Beerse.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de Sint-Lambertuskerk te Beerse, Kerkplein, op zaterdag 18 november 2017 om 10.30 uur.

rouwbriefHilaire De Cooman 2

Afscheidsbrief, uitgesproken door Jef Van Gils, namens de klasgenoten/onderwijzers van de Bisschoppelijke Normaalschool, diplomajaar 1957

Geachte familie, vrienden, kennissen, aanwezigen,

In 1957, zestig geleden dus, studeerde Hilaire De Cooman af als onderwijzer aan de bisschoppelijke normaalschool van Sint-Niklaas. In naam van de  klasgenoten van toen wil ik even vertellen hoe wij hem hebben ervaren.

Hilaire, als student was jij een lieve, vriendelijke, sympathieke jongen. Jij kon zeer mooi zingen, en ook prima acteren, je was een geboren lesgever.

Op een zondagnamiddag op school, wij waren allen intern, kwam een enthousiaste, wat rebelse pater vertellen hoe hij in het koude Canada indiaan met de indianen werd.

Wij waren erg onder de indruk, maar jij, Hilaire, nog veel meer. Je droomde: zo’n missionaris wil ik ook worden.

Als vertrouwensman koos jij op school priester-leraar musicus Ignace De Sutter, een naam die regelmatig voorkomt in het liedboek 'Zingt Jubilate' hier in de kerk.

Gaandeweg paste jij je plannen wat aan en je wisselde de indianen in het koude noorden voor de zwarten in Afrika, je zou pater scheutist worden en naar Kongo trekken.

In 1963, zes jaar later, mochten wij uw priesterwijding meevieren… en dan werd voor de meesten van ons de draad wat doorgeknipt.

Maar 50 jaar na ons diploma stond je daar weer en je ging voor in de jubileumviering van onze klas. Jij, de goede herder en wij, de schapen.

Sindsdien komen wij jaarlijks terug samen. Wij waren razend benieuwd naar uw levensverhaal als pater.

En je vertelde: Je was eerst een rasechte broussepater, als blanke helemaal alleen tussen de zwarten. Boeiende verhalen, netelige toestanden, maar je ging ervoor.

Later kreeg je de opdracht om daar een normaalschool op te richten;  je was onderwijzer, jij kon het weten.

De school groeide en bloeide en werd een van de beste van Kongo. Maar toen Kongolezen het bestuur overnamen ging het bergaf.

Je kwam terug naar België, en uiteindelijk naar de Kempen. Je werd pastoor-deken in Zandhoven, en later, op pensioen, pastoor in Beerse.

Met veel plezier leidde jij ons rond in uw mooie parochiekerk hier.

Je vertelde over een goede samenwerking, over de zangkoren, de kinderen, uw communicanten, de jeugd en uw misdienaars.  De onderwijzer in u is er altijd wel wat ingebleven.

Hilaire, je heengaan heeft ons toch wat verrast; wij zaten nog altijd met dat beeld van een vlotte, gezonde man in ons hoofd.

Wij kijken met enorme waardering neer op jouw levenswerk. Erg fier zijn wij op zo’n klasgenoot. Jij hebt de hemel dubbel en dik verdiend.

Hilaire, het ga je goed, wij zeggen u geen vaarwel maar tot ziens, tot later.

prentje Hilaire

 

Lees meer op de website: klik hier.