Nieuwe productie: Zazadoe, de Zakdoekboom

Bernard Foubert en zijn kinderkoor Mozaïek nodigen uit voor een nieuwe productie: Zazadoe, de Zakdoekboom, op zondag 26 november 2017 om 14.30 u in de theaterzaal Antigone (O.L.V. Presentatie-school), Plezantstraat 135 te 9100 Sint-Niklaas. Een spannend familie-verhaal over jezelf ontdekken, gepest worden, doorzetten én vertrouwen. Een uniek concertverhaal vol leuke liedjes, sprankelende melodietjes en zinderende instrumentjes.

Het is een coproductie van Kinderkoor Mozaïek en Jong-MozaÎek o.l.v. Marjan en Bernard Foubert, Vioolschool Fiegeletje o.l.v. Joanna Vlaminck en de SAMWD-pianoklas o.l.v. Vinciane Meert.

Het is een benefietconcert ten voordele van de jongerenwerking van Natuurpunt.

zazadoe flyer

Bernard Foubert werd als onderwijzer gediplomeerd in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1970. Hij was werkzaam in de oefenschool vanaf 1 september 1970 tot 1994 als titularis in het eerste leerjaar en daarna als directeur tot 1998. Hij bleef directeur na de fusie met de lagere school van O.L.V. Presentatie te Sint-Niklaas.

Op zondag 12 november 2017 (tussen 13.45 en 14.00 uur) zingt het kinderkoor Mozaïek o.l.v. Bernard Foubert op de Grote Markt te Sint-Niklaas (tijdens de dag van de Sint) het swingend nieuw Sint-lied 800 jaar Sint-Niklaas.

En op zaterdag 18 november 2017 (tussen 11.00 en 12.00 uur) wordt, in het 'Huis van de Sint' (Stationsstraat, Sint-Niklaas) het Sint-lied 800 jaar Sint-Niklaas voorgesteld aan de pers.

Lees meer over Bernard Foubert: klik hier en klik hier en klik hier.