Overlijden oud-leraar E.H. Octaaf Sanders

Op zondag, 5 maart 2017, overleed te Gent oud-leraar E.H. Octaaf Sanders. Hij werd geboren te Eksaarde op 23.10.1925 en priester gewijd op 16.04.1950. Hij was leraar scheikunde en natuurkunde in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas van 1959 tot 1969.

De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 11 maart 2017 in het woonzorgcentrum Avondvrede, Kalvermarkt 1 te Gent om 10.30 uur.

 

In memoriam

                              biechtvader

                              tot u ben ik gekomen

                              om uw vaste tarief:

                              drie weesgegroetjes

                              mochten volstaan,

                              driemaal langer

                              knielen op het hout

                              het afgesleten hout

                              van zovele jongens-

                              knieën: het zag er grauw

                              van zoals de dag

                              de eerste vrijdag van de maand

                              de zon mocht dan wel schijnen

                              binnen in mij was alles grauw

                              al zou met uw zegen de zonde verdwijnen

                              u legde ons scheikunde uit

                              het leek wel scheikundig:

                              zo gauw werd mijn ziel gereinigd

                              zo gauw wiste u alles uit

                              ik raap nu mijn rapport:

                              uw punten waren niet weinig

                              en nog meer was de warmte

                              bij u aanwezig in de klas

                              ik ben tot u gekomen

                              voor een vast tarief

                              en om een droom zijn motief:

                              in uw lessen kon ik wonen

                              zowel aardig als actief

                           

                              Staf De Wilde

                              onderwijzer 1967 - licentiaat Germaanse Filologie 1973

{gotop}