Concert en cd-voorstelling van Ludo Vandeau

Ludo Vandeau stelt zijn tweede solo-cd 'Au lendemain des Belles Choses' voor met een feestelijk concert in de Minardschouwburg te Gent op vrijdag 17 februari 2017 te 20.00 uur.

Kaarten in voorverkoop: 12 euro.

Ludo Vandeau (Ludo Vandenbroeck) deed zijn humaniorastudies Menswetenschappen in de Bisschoppelijke Normaalschool en behaalde zijn diploma in 1980.

concertvandeau

Lees meer over Ludo:

               - Ludo Vandenbroeck: (klik hier)

             - eerste solo-cd: (klik hier)