Ghislain Van Royen 100 jaar!

2014 ghislainvanroyen
Op 29 december 2016 werd oud-onderwijzer Ghislain Van Royen 100 jaar. Hij werd geboren te Berendrecht op 29.12.1916 en behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1936. Hij startte dat jaar zijn loopbaan in de gemeentescholen van Berendrecht en Ekeren-Mariaburg. Hij werd op 25.02.1937 opgeroepen voor 17 maanden legerdienst, zodat hij pas op 25.07.1938 vrijkwam. Hij werd aangesteld in Ekeren-Donk en begon daar op 15.09.1938 bij aanvang van het schooljaar 1938-39. Hij werd er later directeur van 1972 tot 1975. Hij ging met pensioen op 01.09.1975.

Op 19 oktober2014 werd Ghislain al eens in de bloemetjes gezet tijdens de eerste editie van ‘Kijk op de wijk Donk’, een dag vol festiviteiten met tentoonstellingen, turndemonstraties, concert, verhalenwandelingen langs vertellenswaardige plekjes in de wijk.

Van 1973 tot 1999 was hij lid van het ‘Seniorenkoor Ekeren Donk/Brasschaat’. In 2013, bij het 40-jarig bestaan van het koor, werd het boek ‘De meester vertelt’ van Ghislain Van Royen, uitgegeven. Het is een bundeling van nota’s die Ghislain gedurende die jaren bijeen heeft geschreven.

Zo hield hij ook van elke leerling die in zijn klas terecht kwam een leerlingenregister bij te samen met hun adres. In 2014 schonk hij dat boekje aan ‘The Boys van Ekeren-Donk’.

Hij schreef de geschiedenis van de jongensschool Ekeren-Donk van 1900 tot 1975. Dat verscheen in een jubileumboek.

Zijn hele leven lang heeft Ghislain ervan gehouden om te schrijven: artikeltjes, gedichtjes, reflecties. Trouwfeesten en feesten van verenigingen luisterde hij graag op met wat humor. En zo is hij steeds blijven schrijven. Sinds hij in het rusthuis ‘Plantyn’ in Kapellen verblijft, schrijft hij vooral limericks. En hij schrijft ze op de computer.

Ghislain woont in het rusthuis 'Plantyn', Koningin Astridlaan 5 te 2950 Kapellen. Tel. 033137926

Ghislain overleed op 19 augustus 2018. 

 

Naast Ghislain Van Royen hebben we nog een oud-student van de Bisschoppelijke Normaalschool, Albert Merckx, die op 28 februari 2016 al 101 werd. Hij werd als onderwijzer gediplomeerd in 1935.