600 000 hits!

Op 19 augustus 2016 te 12 uur stond de teller op de site over de Bisschoppelijke Normaalschool op 600 000 bekeken hits! 

Uit een analyse blijkt dat 24% van de sitebezoekers vijfenzestigplussers zijn, 21% tussen 55 en 64 jaar, 19% tussen 45 en 54 jaar, 17% tussen 35 en 44 jaar, 14% tussen 25 en 34 jaar en 5% tussen 18 en 24 jaar. Een logische analyse waarbij nostalgische gevoelens bepalend zijn: een verlangen naar vroeger, naar 'de goede oude tijd', naar herinneringen uit onze jeugd!??