Overlijden oud-onderwijzer Joris Cluyse

Op 7 augustus 2016 overleed te Vinkt op 93-jarige leeftijd oud-onderwijzer Joris Cluyse. Hij werd geboren te Gottem op 12 juni 1923 en behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1942. Hij was gewezen hoofdonderwijzer te Gottem.

De uitvaartliturgie had plaats in de Sint-Martinuskerk te Gottem op 13 augustus 2016.

2016joriscluyseO1942