Oud-leraar Paul De Smet wordt 80!

Op woensdag 3 augustus 2016 viert oud-leraar Paul De Smet zijn tachtigste verjaardag. Hij behaalde het diploma regent wetenschappen in 1957 en werd op 02.09.1957 leraar wiskunde en economie in de Middelbare Afdeling van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. In 1983 behaalde hij zijn licentiaatsdiploma in de Handels- en Financiële Wetenschappen aan de Handelshogeschool te Antwerpen.

De normaalschoolgemeenschap wenst hem van harte proficiat!

Lees meer over Paul De Smet: klik hier.