Overlijden oud-student Peter Geerinck

Op 19 oktober 2015 overleed oud-leerling Peter Geerinck. Hij is de zoon van oud-onderwijzer Paul Geerinck (O1958) en oud-directeur (1975-1990) van de BLO-school in de Kasteelstraat te Sint-Niklaas.

Peter werd geboren op 20.07.1966. Hij was leerling in de lagere oefenschool vanaf het derde leerjaar (1975-1979) en van de Humaniora in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

De uitvaartplechtigheid had plaats in de Sint-Petruskerk te Dikkelvenne op 31 oktober 2015.