Ontslag E.H. Paul Van Puyenbroeck

E.H. Paul Van Puyenbroeck bekwam bij bisschop Luc Van Looy zijn eervol ontslag als bisschoppelijk vicaris voor de territoriale pastoraal (parochies en dekenaten), de liturgie en de sacramenten in het bisdom Gent.

Van 1980 tot 1987 was hij leraar catechese in de onderwijzersopleiding en doceerde hij ook in het regentaat van de Bisschoppelijke Normaalschool.

Lees meer: klik hier.

Met ingang van 18 januari wordt hij in die functie opgevolgd door E.H. Albert Van De Kerckhove, huidig pastoor-deken van het dekenaat Sint-Niklaas en streekdeken van de pastorale streek Waasland.