E.H. Kanunnik Johan De Baere

Op 1 oktober 2014, patroonfeest van het Bisdom Gent, werd E.H. Johan De Baere aangesteld tot nieuwe titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel.

Het kapittel is een college van priesters waaraan het toekomt de meer plechtige liturgische diensten in de kathedraal te vervullen, naast de taken die de bisschop hun toevertrouwt.

De Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas van toen is goed vertegenwoordigd in het Sint-Baafskapittel met oud-directeur/leraars: E.H. Georges Stuyts, Rechter Interdiocesane Rechtbank, E.H. Paul Van Puyenbroeck, vicaris-generaal van het Bisdom, E.H. Flor Brondeel, deken van Gent, E.H. Roger Van den Berge, ere-vicaris-generaal van het Bisdom bij de Krijgsmacht en pastoor in Vlassenbroek, E.H. Frans Hitchinson, ere-inspecteur Rooms-Katholieke godsdienst en deken in Geraardsbergen en nu ook E.H. Johan De Baere, deken-emeritus van Aalst en medewerker van bisschoppelijk gedelegeerde E.H. Paul Van Paepegem in de zorg voor de priesters en diakens.

In het verleden behoorden ook directeur E.H. Amaat Joos (1855-1937), en de leraars E.H. Paul Bockstaele (1920-2009), hoogleraar KU Leuven en E.H. Jan De Beul (1921-1977), rector Sint-Paulusseminarie te Mariakerke, rector Hoger Technisch Instituut Sint-Lieven te Gent, tot het Sint-Baafskapittel.