• Home
  • In de kijker
  • Fons De Maertelaere: Normaalschool een thuis voor godsdienstleraars

Bisschoppelijke Normaalschool: een thuis voor godsdienstleraars

Tijdens mijn loopbaan in het Gemeenschapsonderwijs, zowel in het secundair als in de basisscholen, kwam ik af en toe leerkrachten tegen uit het vrij onderwijs die onderwijzer(es) waren in de scholen van het Gemeenschapsonderwijs (vroegere Rijksonderwijs). Godsdienst mochten ze niet geven want dit was voorbehouden aan een ‘bijzondere leermeester(es)’. Ze waren soms vanuit het katholiek onderwijs verhuisd naar het Rijksonderwijs omdat ze gehuwd waren. Over welke tijd hebben we het hier?

Er bestond in Sint-Niklaas ook een Rijksnormaalschool en ik veronderstel dat de meeste leerkrachten in het Gemeenschapsonderwijs in het Waasland in de Rijksnormaalschool hun opleiding hadden genoten.

Schoon hé, ‘genoten’…van ‘genieten’. Leerkrachten kunnen écht genieten van jongeren die stilaan maar zeker hun plaats veroveren in onze maatschappij. Wat die allemaal nog willen doen voor anderen als ze jong zijn. Ja, de ‘jeugd van tegenwoordig’…zo contrair zijn ze niet!

De Bisschoppelijke Normaalschool was om een tweede reden een stuk thuis. Voor vergaderingen van de godsdienstleraars van het Gemeenschapsonderwijs van het Waasland (Lokeren was er ook bij) hadden we een verzamelplaats in het gebouw van de Normaalschool in de Kasteelstraat. Met dank aan directeur Ward De Witte. Dorst hebben we daar niet gehad tijdens onze bijeenkomsten. Onze nadorst lesten we in het Centrumcafé van Sint-Niklaas. Later, na de bijeenkomsten in de Normaalschool, vergaderden we in een klein zaaltje in de Sporthal in Belsele. Dikwijls was de Inspectie daar bij. Onze groep noemde al jaren ‘KWOO’ (catecheten Waasland officieel onderwijs – voor Rijks, provincie en gemeentelijk). En als een culturele vereniging werden we gesubsidieerd door de stad. Waarvoor dank aan de Culturele dienst van Sint-Niklaas en het stadsbestuur.

Of er nog iets overblijft van de KWOO en bijhorende toestanden? ‘k Ben al twintig jaar met pensioen. Gelukkig dat die werking van KWOO (en voorbereid in WOO-Gent) bestond om mekaar tot steun te zijn in allerlei toestanden waar je als leerkracht mee te maken krijgt en waar je in de school er dikwijls alleen mee stond. Veel dank aan toenmalig inspecteur voor de rooms-katholieke godsdienst (van 1974 tot 2003) kanunnik Roger Vereecken voor zijn initiatief van regionale groepen in Gent, Aalst, Waasland enz.

Een hartelijke groet van Fons De Maertelaere aan oud-collega’s uit het Officieel Onderwijs. Ook aan oud-leraar van de BNS, kanunnik Paul Van Puyenbroeck, die, na de Normaalschool, ons een plaatske gaf in het catechetisch centrum van Sint-Niklaas.

Fons De Maertelaere - 25.03.2021

*Fons De Maertelaere was godsdienstleraar, vooral in het Gemeenschapsonderwijs, en behaalde in 1974 het 'Diocesaan Diploma voor Kerkmuziek' (kostersopleiding) aan de Bisschoppelijke Normaalschool.

Lees meer over Frans De Maertelaere: klik hier.