• Home
  • Terloops
  • Jo De Wolf: vakbondsafgevaardigde in hart en nieren

Jo De Wolf: vakbondsafgevaardigde in hart en nieren

In het ledenblad ‘Basis’ van COV, 16 januari 2021 worden Jo De Wolf en zijn echtgenote Karin Deprins in de kijker geplaatst. Ze zijn beiden COV-vakbondsafgevaardigden en zorgleerkrachten in Sint-Anna Goetheschool op Linkeroever en wonen in Wechelderzande. Beiden zijn ook bestuurslid van de grootste Antwerpse COV-kring KOG (Katholieke onderwijzersgilde), en doen het secretariaatswerk. Deze COV-kring bestaat dit jaar 125 jaar en dat zal later gevierd worden. Als penningmeester zal Jo er dan op toezien dat er geen geld naar cava gaat, maar naar the real stuff!

Jo De Wolf werd als onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1985. Zijn echtgenote Karin Deprins werd in 1986 gediplomeerd in Onze-Lieve-Vrouw Presentatie te Sint-Niklaas.

Hieronder het volledige artikel.

jo1

jo2