De kostersschool was honderd jaar lang, van 1874 tot 1974, een afdeling van de Bisschoppelijke Normaalschool. Fons De Maertelaere was bij de laatste gediplomeerden in 1974. Hij kijkt terug op de job van koster-organist zijn in de vorige eeuw.

Koster zijn in de vorige eeuw

In de vorige eeuw was dit

een veeleisende job.

Bijna elk weekend bezet,

Elke woensdag of zo

repetities met koor

als organist.

De liturgie mee voorbereiden.

Hoogdagdiensten extra repeteren

met het koor.

Gezelligheid van een

Sint-Ceciliafeest.

Begrafenissen spelen met

al wat erbij komt en de

ergernis rond die cd’s.

De koster in Ertvelde

had een drukkerij.

Ja, hij leefde van rouwbrieven

en gedachtenisprentjes.

In de Stoepedagen van

8-16 september vieringen

van 6u30 tot 12u met een

stuk peperkoek op het

hoogzaal van Stoepekapel.

We zongen: Kyriale IX en

‘Salve sancta Parens’ en bij

de offerande de prachtige

gregoriaanse Ave Maria.

In de namiddag het

plechtig Lof.

Eredienst en cultuur

in mekaars verlengde.

Toch mooi, hé!

Voltooid verleden tijd?