Jean Depaepe

Jean Depaepe
Jean Depaepe werd geboren te Brussel op 29 juli 1934. Hij werd als regent Letteren gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1955. Hij heeft zijn hele onderwijscarrière les gegeven aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Oudenaarde. Hij begon er in 1955 als allereerste leek. Hij ging op rust in 1994 en kreeg toen als aandenken een blok graniet omdat hij geen enkele keer afwezig was geweest tijdens zijn volledige loopbaan. Als geboren Brusselaar was hij de Franse taal machtig en dat was dan ook het leervak dat hij bijna zijn volledige carrière heeft onderwezen. Hij gebruikte het leerboek 'Feu Vert' waaraan oud-leraar Amedee De Smet had meegewerkt.

Hij overleed op 13 september 2016.