Mario Annaert

mario annaert
Mario werd geboren op 15 mei 1963 te Sint-Niklaas. Vanaf het schooljaar 1969-70 liep hij lagere school in de oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool, in de wijkschool tot 1973 en tot 1975 in de hoofdschool. Daarna volgde hij er de Humaniora Economische van 1975 tot 1981. Van 1981 tot 1985 studeerde hij aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken (HIVT) te Antwerpen en studeerde er af als licentiaat vertaler Nederlands-Frans-Engels.

Hij bouwde dan een loopbaan uit bij het toenmalige Gemeentekrediet, later Dexia. Via een aantal tussenstappen werd hij als 'senior executive' toegevoegd aan het directiecomité van het filiaal van de bank in Slowakije met als opdracht in drie jaar tijd een kantorennetwerk uit te bouwen. Mede dank zij de goede relaties met de Slowaakse overheid kreeg hij er de titel van Ereconsul van Slowakije.

Na dit project is hij naar België teruggekeerd en werkte hij voor dezelfde bank als directeur van de Oost-Vlaamse corporate afdeling. In die functie kwam hij in contact met de wereld van de recyclage en dat heeft er toe geleid dat hij de Bank verlaten heeft en zelf recyclageprojecten heeft uitgewerkt.

In combinatie met zijn passie voor Afrika werd zopas een project in Gabon afgerond. Hij heeft daar een systeem voor de inzameling en recyclage van plasticafval uitgebouwd. Afrika werd daardoor toch weer een beetje mooier.

En nu afwachten tot het volgende project...

 

 

 

{gotop}