Patrik De Pauw: schriftmethode 'Kameleon'

Patrik De Pauw werd geboren te Bornem op 21 juli 1959. Hij was leerling van de lagere oefenschool (3e graad 1969-1971), student van de Humaniora Menswetenschappen (1971-1977) en behaalde tenslotte het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1979. Van 1979 tot 1996 was hij onderwijzer aan de Lagere Jongensschool van de Broeders te Bornem. Vanaf 1996 was hij directeur in verschillende scholen, afgewisseld met een detacheringsopdracht. Uit zijn opleiding in de Normaalschool herinnert hij zich nog tijdens de tekenlessen bij leraar Boudewijn Dhondt het veelvuldig oefenen van het schrift type Dhaese op de borden aan de zijmuren op de zolderkamer. Hij werd later echter kritisch tegenover 'type Dhaese'.

Het heeft er toe geleid dat hij later, in 2000, als ervaren leerkracht in het eerste leerjaar zelf een eigen schriftmethode ontwierp.

Zijn principes waren hierbij:

kameleon04- een zo eenvoudig mogelijk schrifttype;

- zeer eenvormig zonder krullen of versieringen;

- geen of zo weinig mogelijk penopheffingen tussen de letters, maar vlot doorgaand schrift;

- kleine letters die ofwel enkel tussen het schrijfspoor blijven ofwel enkel tot de bovenste of de onderste hulplijn komen (slechts 3 mogelijkheden)

- letters aanleren in de vaste, onveranderlijke basisvorm, dus géén vaste voor-aanlopen aanleren, want die waren immers afhankelijk van de letter er voor / erna en de verbinding naar de volgende letter.

De schriftmethode 'Kameleon' werd uitgegeven door uitgeverij Die Keure in Brugge. De methode loopt parallel met hun methode aanvankelijk lezen van 'Mol en Beer'. De volgorde van de aangeleerde letters gaat mee met de volgorde waarin de kinderen deze letters leren lezen. Er zijn handleidingen en werkschriften voor het eerste, tweede en derde leerjaar. Voor de bovenbouw is er een kopieermap met allerlei herhalingsoefeningen en leuke schrijfopdrachten.

kameleon01

kameleon02kameleon03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het leerplan schrift, mede opgesteld door leraar BNS Gaston Clippeleir, werden voorbeelden van dit schrifttype opgenomen.