Pros Bosteels: kunstschilder

bosteels08p
Pros Bosteels werd geboren te Buggenhout op 21 december 1881. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1903. Hij werd onderwijzer in de gemeenteschool van Mater. Hij deed ook architectuurstudies in Dendermonde, Antwerpen en Gent. Als kunstenaar werd hij gevormd in de academie van Dendermonde bij leraar Ferdinand Willaert en in de academie van Mechelen bij leraar Jan-Willem Rosier. Hij was medeoprichter van de Vrije Vakschool van Buggenhout waar hij tot 1957 tekenleraar was. Hij was in 1954 ook de stichter van Kunstkring Pogen waarin hij meerdere kunstschilders opleidde.

Zijn eerste tentoonstelling was in Sint-Niklaas op 45-jarige leeftijd. Er volgden er nog een honderdtal in gans Vlaanderen.

Hij had een artistieke verwantschap met kunstschilder Frans Courtens en de School van Dendermonde, waarvan hij zich stilaan mettertijd losmaakte en een persoonlijke stijl ontwikkelde, kubistischer, evenwichtiger en gestructureerder. De zin voor soberheid primeerde, alle overtolligheden werden gebannen. In de opbouw van zijn schilderijen ontdekt men duidelijk sporen van zijn architectuuropleiding.

In april 2014 was er in Buggenhout een retropectieve van Pros Bosteels.

Hij overleed op 5 juli 1964 in Buggenhout.

Bekijk hier een reeks schilderijen van Pros Bosteels.

Pros Bosteels bij zijn 75ste verjaardag

Zowel de Normaalschool als de klas van 1903, die reeds haar gouden jublileum vierde, zijn fier op deze welbekende kunstschilder uit de Dendermondse school. Ter gelegenheid van zijn 75 jaar werd hij bij zijn jongste tentoonstelling in de museumzaal te Sint-Niklaas gehuldigd. Als onderwijzer en schoolhoofd van de aangenomen jongensschool te Buggenhout-Opstal, als tekenleraar aan de vrije vaktekenschool te Buggenhout waaraan hij nog verbonden is, als decorschilder maar voornamelijk als landschapsschilder uit die Oostvlaamse Scheldehoek, heeft hij uitzonderlijke verdiensten gehad. Zijn klaswerk en zelfs zijn ziekte konden hem nooit het palet doen verlaten.

De zestig tentoongestelde doeken hebben in oktober jl. menig bezoeker overtuigd dat meester Bosteels een technisch meesterschap verworven heeft en in zijn kunst zichzelf trouw gebleven is: de kleurrijke wisseling der seizoenen, de betovering van water en land, de bekoorlijkheid der Scheldeboorden rond Dendermonde, de ziel van bloemen en vooral de taal der bomen heeft hij met voorliefde uitgebeeld. Het wazige van het koloriet echter dat vele van zijn vroegere werken kenmerkt schijnt plaats te maken voor meer licht en zon en vormaflijning.

De natuur blijft zijn altijd terugkerende en toch nimmer vervelende inspiratiebron. Trouw wil hij ze opnemen maar even trouw weergeven. In de rijk-afwisselende natuurweelde vindt hij ook een einige vreugde: of het nu een stadsbeeld betreft, of oude tronken, een hoeve of een landweg, een avond of een grauwe dag, een molen of een stroom, hij geniet ervan. Men mag zijn schilderwerken van dichtbij gaan bekijken of van op afstand, ze zijn 'af'.

Geen wonder dat op de talrijke tentoonstellingen die meester Bosteels in vele Vlaamse steden hield, de bezoekers ingenomen waren met zijn kunst en zijn doeken in hun interieurs wilden. Bosteels' kunst, al is zij geen originele, is nog niet uitgeboeid en als knap landschap- en heimatschilder blijft deze Oostvlaamse kunstenaar, die reeds als normalist te Sint-Niklaas zijn kunstzinnige aanleg verried, zijn volk dienen. Hoevelen heeft hij langs zijn teken- en schilderlessen schoonheid bijgebracht! Op zijn gemeente is hij ook de grote dienstvaardige. Zijn klas, zijn gezin en zijn atelier: dààr leefde hij van en dààrvoor leeft hij nu nog.

Wij wensen meester Bosteels nog vele jaren kunstgenot en volkse dienstbaarheid.

(Kasteelgalm nr 3, 13e jaargang, 1956)